Osteopatyczne podejście do pracy z traumą ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej traumy, traumy okołoporodowej i traum prenatalnych. Praktyczny kurs pracy nad sobą, swoją percepcją, postrzeganiem dla osteopatów.


10-13.10.2024 Poznań
Cena 3500 pln a w niej:
skrypty, noclegi (pokoje 2os), wyżywienie (śniadania, obiady), przerwy kawowe
 

W celu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w kwocie 500 pln na konto:

23 1140 2004 0000 3702 8109 6876

Odbiorca : Rehabilitas

Tytuł: zaliczka kurs trauma + dane osoby na która ma być wystawiona faktura

Na kursie przedstawione zostaną prace Ivana Pavlova na temat najsilniejszej formy warunkowania.

Pavlov pracując w swoim laboratorium przypadkowo odkrył, że przekroczenie pewnego poziomu stresu wywołuje określone zmiany i reakcje, nazwał to stresem transgranicznym.

Przedstawione zostaną także „błędy” Freuda tzn. rzeczy, w których się mylił, a z oczywistych względów nie mógł wiedzieć w czasach których żył.

Dlatego musimy zapoznać kursantów z pracami takich osób jak Otto Rank, Nander Fodor, Frank Lake, czy Terence Dowling. Przedstawimy także w pragmatyczny sposób rozwój zarodkowy (z uwzględnieniem rozwoju najważniejszych narządów- serce, mózg, wątroba), a także 4 fazowy model podstawowego rozwoju emocjonalnego człowieka, czynniki epigenetyczne, morfogenetyczne.

Nauczymy każdego kursanta jak możemy stosować to w naszej praktyce.

Celem kursu jest, aby każdy uczestnik nauczył się diagnozować i poddawać terapii (za pomocą uwalniania pamięci/informacji zapisanej w straumatyzowanych tkankach), a także zrozumienie istoty tych zagadnień, ponieważ one determinują dalsze strategie radzenia sobie ze stresorami, oraz warunkują wytworzenie mechanizmów obronnych i/lub kompensacyjnych.

To my sami jako pacjenci determinujemy naszą przyszłość w zależności od tego co mamy zapisane w pamięci hipokampa, docierając do głęboko zakorzenionych w naszej pamięci wspomnień, możemy na nie wpływać i je modyfikować.

Nie dotarcie do wczesnodziecięcych, okołoporodowych oraz prenatalnych traum może skutkować tym że pacjent nie zmieni strategii radzenia sobie z problemami dnia codziennego. 

Szczegółowo nauczymy się brać pod uwagę związek matki i dziecka w okresie poporodowym, a także nauczymy się bez słów odczytywać objawy u pacjenta. Poszukamy naszego miejsca terapeutycznego w procesie leczniczym, nauczymy się jak możemy wspomagać i/lub uzupełnić psychoterapię, pracę psychologa czy psychiatry.

Na kursie zostaną w pragmatyczny sposób pokazane wszystkie osteopatyczne możliwości pracy terapeutycznej na poziomie somatoemocjonalnym (cysty energetyczne Uplegera, zakotwiczone traumy, uwalnianie wibracyjne, praca biodynamiczna, praca kompresyjna, praca w środowisku wodnym, praca z głosem i dźwiękiem, wizualizacje).

Holistyczne podejście z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy osteopatycznej: poziom strukturalny, płynowy, czaszkowy, narządowy, emocjonalny i duchowy.

Na kursie przedstawiona zostanie też:

- praca osteopatyczna na "4 ręcę",

- praca osteopatyczna w większych grupach,

-nauka rozbijania faz terapeutycznych,

-uzyskiwanie zgody tkanek pacjenta przed zabiegiem,

-ćwiczenia centrowania, medytacje, poznawanie samego siebie,

-omawianie swoich celów i oczekiwań, a także trudności napotkanych w praktyce, 

-rozróżnienie specyficznych podejść w pracy osteopatycznej, zarówno w pracy z dziećmi, jak i z wewnętrznym dzieckiem każdego pacjenta i każdego z nas,

-rozpoznanie i zrozumienie wskazań i przeciwskazań do konsultacji osteopatycznej,

-praca na liniach centralnych (pośrodkowej, grzbietowej, brzusznej, przedniej),

-praca nad zintegrowaniem procesu somato-emocjonalnego niezbędnego do pracy osteopatycznej,

Nauczymy się jak pracować z pacjentem w warunkach płynowych (praca w basenie):

-szczegółowe omówienie zalet i wad pracy w środowisku wodnym,

-ocena własnej pływalności,

-dostrajanie się do wody,

-eksperymentowanie z odpuszczaniem,

-pozycjonowanie siebie jako terapeuta w wodzie względem pacjenta,

-ocena pływalności pacjenta i praca terapeutycznej w wodzie,

-wymiana i dzielenie się negatywnymi i pozytywnymi doświadczeniami,

-używanie wody jako katalizatora dostępu do emocjonalnych wspomnień jednostki,

-trójwymiarowe odwijanie wzorców ontogenetycznych, porodowych i prenatalnych w warunkach wodnych,

-proces odtwarzania porodu (rebirthing), ze szczegółowym omówieniem potencjalnych konsekwencji. 

Zapoznamy się też z możliwością używania głosu i wokalizacji w terapii:

-wyczuwanie wibracji w ciele,

-ocenianie za pomocą wibracji struktur anatomicznych,

-przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem zdolności struktur rezonatorowych,

-trójwymiarowe odwijanie tkanek za pomocą dźwięku.

- zależności emocji i narządów wewnętrznych.

Kurs skierowany jest do osteopatów, psychoterapeutów, terapeutów czaszkowo-krzyżowych.

 

 
Prowadzący:
Tomasz Borucki D.O.
Radosław Sikorski D.O.